Erb Karfíků

Ing. Vratislav Novák
tel. 604 273 035
       737 530 534
e-mail:
  karfikuvdvur@email.czPěstitelské pálení

Pro zahrádkáře, pěstitele a majitele ovoce nabízíme v našem rodinném lihovaru výrobu ovocných destilátů a jablečného moštu.
Destilát vyrábíme v tradiční nejosvědčenější dvoukotlové celoměděné destilační koloně. Samostatně je vedena destilace kvasu v destilačním kotli a poté rektifikace lutru v rektifikačním kotli. Tento způsob výroby je již ověřen několika desetiletími.

Kvalitní destilační aparatura palírny je předpokladem kvalitního destilátu:
I z velmi kvalitních kvasů (čistých a aromatických) je možno vlivem nekvalitního destilačního zařízení získat druhořadý destilát. Působením kyselin na uhlík obsažený v železu, vznikají stopy uhlovodíku, který přechází do destilátu a zhoršuje jeho kvalitu. Podobně i sirovodík, vznikající ze síranu železa,je částečně rozpustný, dostává se do destilátu , kde způsobuje nepříjemnou vůni. Tyto negativní jevy se mohou vyskytnut i při destilaci v nerezových, antikorových aparaturách. Z těchto důvodů u nás máme veškeré zařízení, které přichází do styku s lihovými parami, pouze z mědi. Při katalickém působení mědi při destilaci, dochází k celé řadě reakcí a vzniku nových sloučenin, důležitých pro jakost destilátu.

Aby se jednalo o pěstitelské pálení musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracované ovoce bylo vypěstováno na vlastním pozemku, nebo získáno jako naturální plnění. Další podmínkou je omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období ( odpovídá jednomu roku, od 1.7. roku do 30.6. roku následujícího ). Tento limit je 30 L. absolutního alkoholu, což je 60 L. 50% pálenky. Poslední podmínkou je zákaz prodeje tohoto destilátu.

Výrobu destilátu nabízíme v kompletní službě:

Zákazník si k nám může přivézt již hotový kvas, který je vykvašený a připravený na pálení. Tento způsob se hodí pouze pro zkušené pěstitele, kteří si sami chtějí ovlivňovat přípravu kvasu podle vlastních receptů a vyrábějí větší množství kvasu. Nejste-li si jisti ukončením procesu kvašení, je vhodné dovézt vzorek vašeho kvasu. Ze vzorku Vám stanovíme množství zbytkového cukru a doporučíme délku dokvašení.

Zákazník může přivézt pouze čerstvé ovoce a my jej zpracujeme na kvas a z něj vyrobíme ušlechtilý destilát.

Nejdůležitější body při výrobě kvasu:

  • použít nejvíce vyzrálé, čisté a nenahnilé ovoce
  • co nejjemněji ovoce podrtit, popř. vylisovat
  • používat pouze plastové nádoby (né kovové!)
  • nádoby plnit pouze ze 3/4 objemu
  • uzavřít a nemíchat!
  • nádoby nevystavovat slunci a teplotám nad 250C!

Všechna dovezená jablka se moštují a destilát se vyrábí pouze z jablečného vína. Přivezené čerstvé peckaté ovoce, se před drcením ještě odpeckovává. Odpeckování má velký vliv na kvalitu destilátu. V peckách je obsažen kyanid (ethylkarbamát) což je jedna z karcinogeních látek, která by ze zdravotních důvodů neměla být nikdy v destilátu přítomna. Důležité je také to že hořkomandlová chuť pecek negativně ovlivňuje vlastní chuť destilátu. Destilát vyrobený z odpeckovaného ovoce má výraznnější chuť a vůňi po daném ovocném druhu. Ovoce na výrobu destilátu je nutné dovést v čistém stavu (bez hlíny a listí), dostatečně vyzrálé, nenahnilé a u třešní a višní bez stopek. Je nutné, aby si každý pěstitel spolu s ovocem dovezl demižon na destilát, který opatří svým jménem, příjmením, adresou včetně tel. čísla a názvem druhu ovoce, které dovezl. V případě že demižon nevlastní, je možno si jej u nás objednat.V případě zájmu o staření destilátu v dubovém sudě, je možnost si u nás též tento dubový sud objednat.

Procento alkoholu jsme schopni udělat dle přání zákazníka. Zákazník má u nás též možnost nechat si svůj čerstvý destilát zestařit fyzikální metodou staření pomocí ultrazvuku. Ultrazvuk má zásadní vliv na chuť destilátu. Teoreticky lze říci že po procesu staření získáváme destilát chuťově vyrovnaný, který bychom docílili po několikaletém ležení v demižonu. Dále nabízíme vymražení destilátu, jenž Vám zaručí jiskru destilátu i při nižším stupni alkoholu. Nikdy se Vám již takto upravený destilát nezakalí! Každý z pěstitelů je povinný si svůj destilát v co nejkratším termínu po tel. výzvě odvézt. Nejpozději do 14ti dnů poté je mu účtováno skladné.

Příjem ovoce a kvasu na výrobu destilátu v sezoně 2021 - 2022
od 1.8.-30.11. NE a PO od 9,00 - 16,00 hodin, polední pauza 12 - 13 hodin
od 1.12.-30.7. dle telefonické dohody

Výdej vyrobeného destilátu
Dle telefonické dohody.

CENÍK

Platný od 1.7.2022 do 30.06.2023

Poplatek za vypálení 1 litru 48% ovocného destilátu,včetně odpeckování a drcení
vyrobeného z dovezeného kvasu min.400kg ..... 109,29 Kč
Daň z přidané hodnoty 21 % .....22,95 Kč
Spotřební daň ..... 77,76 Kč
Celkem za pálení ..... 210,- Kč

Poplatek za vypálení 1 litru 48% ovocného destilátu,včetně odpeckování a drcení
vyrobeného z dovezeného kvasu méně než 100kg nebo ovoce méně než 50 kg. ..... 131,60 Kč
Daň z přidané hodnoty 21 % ..... 27,63 Kč
Spotřební daň ..... 77,76 Kč
Celkem za pálení ..... 237,- Kč

Poplatek za vypálení 1 litru 48% ovocného destilátu,včetně odpeckování a drcení
vyrobeného z dovezeného ovoce /min. 50kg/, nebo kvasu /100 - 400 kg/ ..... 125,81 Kč
Daň z přidané hodnoty 21% ..... 26,42 Kč
Spotřební daň ..... 77,76- kč
Celkem za pálení ..... 230,- Kč

Staření
Cena staření destilátu pomocí ultrazvuku .... 5,-Kč/l.

Vymražování
Cena vymražování destilátu…..5,-Kč/l.

Pokud budete chtít zpracovat a vypálit ovoce samostatně bude připočítán jednorázový poplatek 400,-kčLupa
....