Erb Karfíků

Ing. Vratislav Novák
tel. 604 273 035
       
e-mail:
  karfikuvdvur@email.czPlánujete vyjet na vodu, nebo na kolo a nemáte vybavení? My vám ho půjčíme.

Objednávejte:

 • e-mailem na lacequi@quick.cz
 • osobně na adrese půjčovny Ing. Vratislav Novák, Koštice 11, Koštice 439 21
 • telefonicky na číslo 604 273 035
 • přes Skype na jméno novakvrata

Postup objednávky:

 • Vyplněním smlouvy o rezervaci objednáte požadované vybavení.
 • Tuto objednávku – smlouvu o rezervaci zašlete na lacequi@quick.cz nebo na adresu Ing. Vratislav Novák, Koštice 11, Koštice 439 21
 • Bude Vám zasláno potvrzení o přijetí Vaší objednávky se zálohovou fakturou na minimálně 50% celkové částky, pokud se nedohodneme jinak.
 • V termínu splatnosti zaplatíte zálohovou fakturu (prosíme o uvedení variabilního symbolu), jinak rezervace nebude uskutečněna.
 • Zašlete kopii dokladu o zaplacení na lacequi@quick.cz
 • Zaplacením, zasláním kopie dokladu o zaplacení a potvrzením rezervace půjčovnou je Vámi objednané vybavení rezervováno.

Jak probíhá předání a vrácení vybavení?

V den předání vybavení:

 • Zaplatíte doplatek celkové ceny, cenu za dopravu a vratnou kauci v hotovosti pokud již nebyly tyto částky zaplaceny a účtovány v zálohové faktuře.
 • Předložíte 2 platné doklady totožnosti zákazníka (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas).
 • Podepíšeme spolu smlouvu o pronájmu sportovního vybavení.

V den odevzdání vybavení:

 • Proběhne kontrola vybavení.
 • Jestliže bude vybavení vráceno kompletní, nepoškozené a včas, bude Vám vráceno 100% kauce.


Lupa
....