Erb Karfíků

Ing. Vratislav Novák
tel. 604 273 035
       
e-mail:
  karfikuvdvur@email.cz+Mobilizace a měkké techniky

Rehabilitace

Manipulační léčba není žádným „nováčkem“. Kořeny této velmi účinné terapie sahají již do prvního století př. n. l., kdy ji uplatňovali především lidoví léčitelé, kteří pomáhali navracet hybnost páteře a kloubů tak, že po zádech nemocných nechali šlapat malé děti.

Manipulační terapie a mobilizace jsou metodou reflexní terapie. Terapie nachází své uplatnění u poruch funkce pohybového aparátu, ať už se jedná o blokádu periferních kloubů či blokádu v oblasti páteře.

Při manipulační a mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře manuální technikou do správného postavení. Nejčasteji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou k svalových spasmů atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.

Bolest páteře je vždy signálem, že něco není v pořádku a neměla by být podceňována. Příčinou bolestí mohou být totiž posunuté obratle. Toto může mít za následek častější záněty v oblasti hrtanu, průdušek, mohou způsobovat astma, dušnost, sexuální poruchy a problémy s vyprázdněním… Musíme tedy mít na zřeteli, že vše souvisí se vším a dívat se na lidské tělo jako celek. Díky této metodě se můžete zbavit obtíží, které Vás trápí již nějakou dobu, zbavit právě díky manipulační a mobilizační terapii.

Bolest zad a kloubů

Bolest je první známkou, že něco není v pořádku. Postoj k bolesti a jejímu léčení se liší v průběhu historie. Velký rozmach zaznamenala terapie bolestivých stavů ve druhé polovině 20. století, kdy došlo k řadě významných objevů. Byly vysloveny nové teorie přenosu bolesti (vrátková teorie), definována místa (tzv. receptory), které se uplatňují ve vnímání bolesti. Bolest vyžaduje komplexní terapii a mezioborový přístup.

Bolest můžeme léčit dvěma cestami:

 • klasicky (podáváním léků, obstřiky, operativně)
 • alternativně (akupunktura, akupresura, manuální terapie)

Účinky masáže - indikace

 • akutní infekční či kožní choroba
 • horečka
 • těsně po velké tělesné námaze - lépe počkat do druhého dne
 • těsně po jídle
 • onkologické onemocnění

Pohybový aparát je nejčastějším zdrojem bolesti a manuální terapie tak zasahuje do všech lékařských oborů.

Do kategorie manuální terapie patří:

 • manipulace (manipulace měkkých tkání – protažení kůže i pojiva, postizometrická svalová relaxace)
 • reflexní terapie (masáž, fyzikální metody)
 • mobilizace (podpěry)
 • léčebná tělesná výchova
 • životospráva

Indikace

 • Omezená kloubní hybnost
 • Svalové spasmy (křečovitý stah svalu) působící bolest

Tato metoda v podstatě nemá kontraindikace.

Princip manipulační terapie: Využívají se jemnější techniky předpětí (svalu, kloubu) do hranice tolerance. Pohyb je rychlý, vedený v požadovaném směru, v malém rozsahu a s malou silou. Tato fáze se nazývá mobilizace, dochází k uvedení do pohybu. Přispívá ke zmírnění blokády před následnou manipulací, může však blok zcela uvolnit. Princip spočívá v opakovaném pružení z krajní tolerované polohy do polohy neutrální s trvalým předpětím, ale bez nárazu! Účinnost lze zvýšit kombinací svalové facilitace (zesílení aktivity svalu) a inhibice (svalový útlum).

Během této metody vyžaduje terapeut Vaši spolupráci. Terapeut vede pohyb v daném směru a Vy vyvíjíte soustavný tlak ve směru opačném. Jedná se o tlak izometrický, kdy nedochází ke změně délky svalu, pouze ke zvyšování napětí. Po uvolnění tlaku vzniká relaxace (uvolnění), která umožní pohyb ve směru blokády. Metodu je nutné několikrát opakovat.

Výsledkem je okamžitá úleva od bolesti. Dále se zlepší kloubní pohyblivost a upraví se svalové napětí.Lupa
....